Lista Biostruktur uczestników treningu na flipchart | DNA w Biznesie
Ania: 604 843 202, Paweł: 509 173 091