Ania: 604 843 202, Paweł: 509 173 091

Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „CONCRET” - DNA w Biznesie - STRUCTOGRAM®

przy Centrum Edukacyjno Consultingowym „CONCRET” Anna Urbańska w Grudziądzu

?

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty dedykowane dla nauczycieli, pedagogów oraz pracowników placówek edukacyjnych

Szkolenia stacjonarne i warsztaty

Treningi STRUCTOGRAM oraz dedykowane szkolenia dot. skutecznej komunikacji, motywacji, przywództwa oraz pracy z grupą.

Szkolenia online

Szkolenia odbywają się na żywo przez Internet na platformie Zoom w formie spotkania z możliwością interakcji z prowadzącym.

Kursy online i nagrania szkoleń

Nagrane wcześniej i dostępne na naszej platformie kursowej bez ograniczeń czasowych.

Zapisz się i odbierz bezpłatnie dostęp do webinaru „Neuronauka w służbie edukacji”

Dla kogo?

 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 • Kadra pedagogiczna – nauczyciele i pedagodzy
 • Psychologowie szkolni
 • Założyciele prywatnych placówek edukacyjnych
 • Organizatorzy studiów podyplomowych
 • Rodzice
 • Uczniowie i studenci

Tematyka naszych szkoleń i warsztatów

Treningi STRUCTOGRAM – Klucz do poznania siebie i swoich współpracowników i uczniów w oparciu o analizę biostrukturalną
 • Jak rozpoznawać silne i słabe strony – swoje oraz swoich uczniów i współpracowników?
 • Jak „czytać” swoich podopiecznych i lepiej się z nimi komunikować mówiąc „ich językiem”?
 • Jak dostosować metody nauczania do różnych stylów uczenia, co zaowocuje lepszymi rezultatami w nauce?
Przywództwo i budowanie zespołu
 • Zarządzanie sytuacyjne w oświacie.
 • Tajemnice skutecznych negocjacji i mediacji w pracy dyrektora / nauczyciela.
 • Jak zarządzać ludźmi w kontekście delegowania zadań i rozwiązywania problemów?
 • Jak budować zespół, który ma efekty?
Komunikacja kryzysowa i zarządzanie konfliktem
 • Jak gasić pożary w klasie, na zebraniu z rodzicami lub podczas rady pedagogicznej?
 • Jak rozmawiać z trudnym i roszczeniowym rodzicem?
Elementy coachingu w pracy nauczyciela i wychowawcy
 • Jak przygotować uczniów do podejmowania życiowych decyzji i wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej?
 • Jak motywować ucznia do nauki?
 • Jak zachęcać do działania ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi?
Skuteczna komunikacja i asertywność w praktyce
 • Jak skutecznie i wydajnie pracować z grupą?
 • Jak zdrowo wyznaczać granice w pracy z uczniem i rodzicem?
 • Jak rozwijać asertywność uczniów?
 • Jak odmawiać, dawać informacje zwrotne i chwalić w praktyce?
Skuteczna automotywacja i motywacja innych do działania
 • Co zrobić, by chciało się zarówno tobie, jak i twoim uczniom?
Autoprezentacja i rola wizerunku w pracy nauczyciela
 • Elementy wystąpień publicznych – jak mówić do grupy, aby wzbudzić ciekawość i zaangażowanie?
 • Jak savoir-vivre buduje naszą markę osobistą?
Mindfulness
 • Trening uważności sposobem na spokojnego i zrealaksowanego ucznia.
 • Jak nie oszaleć w natłoku pracy i obowiązków. Sztuka dobrej i efektywnej organizacji pracy.
 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym?

Szkolenia odbywają się w Grudziądzu w naszym ośrodku. Zorganizujemy również szkolenie w Twojej placówce.

Korzyści dla Twojego zespołu płynące z udziału w naszych warsztatach i szkoleniach

System Treningowy STRUCTOGRAM®
 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół będą mogli lepiej rozpoznać, jak poszczególni uczniowie przyswajają wiedzę i jak dostosować swoje metody nauczania do różnych stylów uczenia. Poznana wiedza poprowadzi ich do bardziej spersonalizowanego podejścia do nauczania i lepszych wyników edukacyjnych.
 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół dowiedzą się, jak efektywnie komunikować się z uczniami, radą pedagogiczną, rodzicami i innymi członkami społeczności szkolnej. Poprawa komunikacji przyczyni się do lepszych relacji i współpracy, co wpłynie na atmosferę w szkole.
 • Szkolenie STRUCTOGRAM® umożliwi nauczycielom i dyrektorom szkół lepsze poznanie swoich indywidualnych predyspozycji i silnych stron. Poznanie tych informacji pomoże im w wykorzystywaniu swoich mocnych stron w pracy, a także w identyfikowaniu obszarów, które wymagają dalszego rozwoju. Wiedza ta pozwoli nauczycielom i dyrektorom na skoncentrowaniu się na dziedzinach, w których są najbardziej kompetentni, co przekłada się na jakość nauczania i zarządzania szkołą.
 • Poznają własny styl przywództwa oraz style innych członków zespołu, które wpłyną na efektywność zarządzania szkołą. Doskonalenie umiejętności przywódczych obejmuje umiejętność motywowania pracowników, budowanie zespołu, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów i tworzenie efektywnych strategii rozwoju szkoły.
 • Poprzez lepsze zrozumienie swoich preferencji, predyspozycji, stylu uczenia i stylu przywództwa, nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą kontynuować swoją własną ścieżkę rozwoju. To może prowadzić do większej satysfakcji z pracy, wzrostu kompetencji i osiągania lepszych rezultatów.
Zarządzanie przez zaufanie. Jak zbudować zespół, który ma efekty?
 • Szkolenie pomoże nauczycielom i kadrom zarządzającym w zrozumieniu, jak budować zaufanie w zespole. Zaufanie jest kluczowe dla efektywnej pracy zespołowej, a silne relacje oparte na zaufaniu przyspieszą realizację celów i podniosą jakość pracy.
 • Udoskonalą swoje umiejętności komunikacyjne, które pomogą nauczycielom i dyrektorom skutecznie komunikować się zespołem. Poprawa komunikacji poprowadzi do lepszej współpracy, wyższej efektywności i zmniejszenia konfliktów.
 • Dostarczone narzędzia i strategie, pomogą nauczycielom i dyrektorom zbudować motywację i zaangażowanie wśród członków zespołu. Zmotywowani nauczyciele będą bardziej skłonni, aby angażować się w rozwój zawodowy oraz będą dążyć do doskonalenia swoich umiejętności, dzięki którym przyczynią się do sukcesu szkoły.

Etykieta w edukacji - czyli o tym jak savoir-vivre buduje naszą markę osobistą
 • Szkolenie pomoże pracownikom oświaty zrozumieć, jak odpowiednia etykieta wpływa na budowanie profesjonalnego wizerunku. Poprawna postawa, odpowiednie zachowanie i komunikacja z innymi wpłynie na postrzeganie pracowników przez uczniów, rodziców i innych członków społeczności szkolnej.
 • Pracownicy oświaty nauczą się odczytywać sygnały niewerbalne, wykazywać szacunek i uprzejmość wobec innych oraz dowiedzą się jak radzić sobie w różnych sytuacjach społecznych.
 • Poprawna etykieta przyczyni się do budowania zaufania i szacunku wśród uczniów, rodziców i innych członków społeczności szkolnej. Pracownicy oświaty, którzy nauczą wykazywać się dobrymi manierami i szacunkiem wobec innych, będą cieszyć się większym uznaniem i zaufaniem w szkole.
Wystąpienia publiczne. Autoprezentacja i rola wizerunku w świecie edukacji i nie tylko
 • Szkolenie pozwoli uczestnikom nauczyć się skutecznej autoprezentacji, czyli prezentowania siebie i swoich kompetencji w sposób przekonujący i atrakcyjny. Umiejętność przedstawienia siebie i swojej pracy może mieć istotny wpływ na zdolność do nawiązywania kontaktów, budowania relacji i pozyskiwania wsparcia w świecie edukacji i poza nim.
 • Szkolenie pomoże uczestnikom w rozwijaniu pewności siebie podczas wystąpień publicznych. Nauczyciele i inni pracownicy oświaty, którzy czują się komfortowo i pewnie podczas prezentacji, są bardziej skłonni dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami, co przyczynia się do rozwoju i innowacji w edukacji.
 • Szkolenie pokaże uczestnikom, jak skutecznie przekazywać wiedzę i treści edukacyjne podczas wystąpień publicznych. Umiejętność klarownego, przystępnego i interesującego przekazu może zwiększyć zrozumienie i zaangażowanie słuchaczy, co przekłada się na lepsze wyniki uczenia się.
 • Szkolenie skupia się również na roli wizerunku w świecie edukacji i poza nim. Uczestnicy dowiedzą się, jak budować swoją markę osobistą poprzez profesjonalne wystąpienia publiczne.
Coaching w edukacji - czyli o tym jak budować zespół w oparciu o techniki coachingowe
 • Nauka wykorzystania technik coachingowych pomaga w efektywnym słuchaniu, zadawaniu pytań i budowaniu otwartej, zaufanej atmosfery komunikacji. Poprawa tych umiejętności przyczyni się do lepszej komunikacji z uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrektorami szkół.
 • Szkolenie coaching w edukacji pomoże nauczycielom i dyrektorom szkół w budowaniu silnego zespołu i promowaniu współpracy. Techniki coachingowe skupiają się na rozwoju indywidualnych potencjałów i umiejętności każdego członka zespołu, a także na tworzeniu wspólnych celów i strategii. Dzięki temu stworzysz zespół, w którym każdy czuje się doceniony i zaangażowany.
 • Coaching w edukacji skupia się na wspieraniu rozwoju i wzmacnianiu potencjału każdego pracownika, co przyczynia się do tworzenia inspirującej i motywującej atmosfery w szkole. Umiejętność skutecznego przywództwa coachingowego przyczyni się do lepszych wyników edukacyjnych i zadowolenia pracowników.
 • Poprzez stosowanie technik coachingowych, nauczyciele nauczą się lepiej rozpoznawać indywidualne potrzeby i cele uczniów, a także wspierać ich w osiąganiu sukcesu. Coaching w edukacji umożliwi nauczycielom tworzenie motywującego i dostosowanego do potrzeb uczniów środowiska edukacyjnego.
 • Szkolenie coachingowe wesprze rozwój umiejętności zarządzania stresem, radzenia sobie z trudnościami i budowania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Drzwi do liderstwa otwierają się od środka - warsztat umiejętności menedżerskich
 • Szkolenie warsztatowe dotyczące umiejętności menedżerskich pozwoli nauczycielom i dyrektorom szkół na rozwinięcie swoich umiejętności przywódczych. 
Zdobędą nowe narzędzia i strategie, które pomogą im skutecznie zarządzać zespołem, motywować pracowników, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy. Doskonalenie umiejętności przywódczych może prowadzić do lepszych rezultatów edukacyjnych i efektywniejszego zarządzania szkołą.
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się planowania i wykorzystywania zasobów w sposób efektywny i zgodny z celami szkoły. Skuteczne zarządzanie zasobami przyczyni się do lepszej organizacji pracy, optymalnego wykorzystania środków i zwiększenia produktywności.
 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół nauczą się skutecznego słuchania, wyrażania swoich myśli i potrzeb, rozwiązywania konfliktów i budowania zaufania. Poprawna komunikacja i relacje mają kluczowe znaczenie dla efektywnej współpracy w szkole.
Trening zachować asertywnych. Jak odmawiać, dawać informacje zwrotne i chwalić w praktyce
 • Dzięki temu uczestnicy szkolenia nauczą się odmawiania w sposób konstruktywny i skuteczny, co jest istotne w zarządzaniu czasem, zadaniami i relacjami w szkole.
 • Szkolenie z treningu zachowań asertywnych wesprze nauczycieli i dyrektorów szkół w umiejętnym udzielaniu informacji zwrotnej. Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej jest kluczowe dla rozwoju uczniów, a także dla skutecznego zarządzania zespołem nauczycielskim. Szkolenie pomoże w nauce wyrażania opinii, dawania konkretnych wskazówek i pomocy w ulepszaniu wyników.
 • Ukończenie szkolenia przyczyni się do budowania pozytywnej kultury informacji zwrotnej w szkole. Nauczyciele i dyrektorzy szkół nauczą się, jak tworzyć otwarte i zaufane środowisko, w którym informacje zwrotne są postrzegane jako szansa do rozwoju i doskonalenia.
 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół rozwiną umiejętności chwalenia i doceniania. Skuteczne chwalenie będzie miało pozytywny wpływ na motywację uczniów, budowanie ich pewności siebie i rozwijanie pozytywnego zachowania. Uczestnicy szkolenia nauczą się technik chwalenia, doceniania postępów i budowania pozytywnego klimatu w szkole.
 • Szkolenie z treningu zachowań asertywnych umożliwi nauczycielom i dyrektorom szkół budowanie asertywnych relacji z uczniami, innymi nauczycielami, rodzicami i członkami społeczności szkolnej.
Skuteczna automotywacja i motywacja innych do działania
 • Szkolenie dotyczące skutecznej automotywacji i motywacji innych pozwoli nauczycielom poznać narzędzia i strategie, które pomogą im zmotywować uczniów do nauki. Nauczyciele będą mogli stosować różne techniki, które skierują uwagę i zaangażowanie uczniów w proces uczenia się, co w konsekwencji przyniesie lepsze rezultaty.
 • Nauczą się jak zastosować różne metody motywacyjne, dostosowane do konkretnych sytuacji i zachowania uczniów. Poprawa relacji nauczyciel-uczeń przyczyni się do lepszej atmosfery w klasie i zwiększy zaangażowanie uczniów w proces nauki.
 • Motywacja uczniów do działania ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania klasą. Szkolenie pomoże nauczycielom rozwinąć umiejętności zarządzania poprzez skuteczną automotywację uczniów. Nauczyciele nauczą się jak budować zaangażowanie uczniów w aktywności klasowe i utrzymywania pozytywnej atmosfery w klasie.
 • Zdobycie umiejętności skutecznej automotywacji i motywacji innych przyniesie nauczycielom większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Widząc postępy i zaangażowanie swoich uczniów, nauczyciele będą czuli się bardziej spełnieni zawodowo i zmotywowani do dalszego rozwoju.
Carpe diem, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie, by nie stracić już ani chwili
 • Szkolenie pomoże nauczycielom i dyrektorom opanować strategie i techniki efektywnego zarządzania czasem. Nauczą się planować swoje zadania, prioryteryzować, eliminować niepotrzebne rozpraszacze i wykorzystywać swój czas w sposób bardziej produktywny. Opanowanie umiejętności zarządzania czasem pozwoli nauczycielom i dyrektorom efektywniej wykonywać swoje obowiązki i osiągać lepsze rezultaty.
 • Skuteczne zarządzanie sobą w czasie przyczyni się do zmniejszenia stresu i poprawy samopoczucia nauczycieli i dyrektorów. Opanowanie technik radzenia sobie z nadmiarem obowiązków i lepsze planowanie czasu pozwoli uniknąć sytuacji, w których będą czuć się przytłoczeni lub przeciążeni.
 • Szkolenie pomoże nauczycielom i dyrektorom zidentyfikować najważniejsze cele i zadania oraz skupić się na ich realizacji. Dzięki skutecznemu zarządzaniu sobą w czasie, będą w stanie zwiększyć swoją produktywność i wydajność. Będą mieli jasne priorytety, nauczą się efektywnie wykorzystać dostępne okno czasowe i skoncentrować się na najważniejszych zadaniach.
 • Nauczyciele i dyrektorzy znajdą równowagę między pracą a życiem osobistym. Skuteczne zarządzanie sobą w czasie pomoże im lepiej organizować swoje obowiązki zawodowe, co pozwoli na większą elastyczność i możliwość poświęcenia czasu na sprawy ważne w życiu osobistym.
Jak skutecznie i wydajnie współpracować z ludźmi. Komunikacja interpersonalna w oświacie
 • Szkolenie dotyczące skutecznej komunikacji interpersonalnej pomoże nauczycielom i dyrektorom rozwijać umiejętności budowania i utrzymywania efektywnych relacji z innymi członkami zespołu. Poprawna komunikacji między pracownikami szkoły przyczyni się do lepszej współpracy, wymiany pomysłów i efektywnego wykorzystania zasobów.
 • Szkolenie umożliwi nauczycielom i dyrektorom naukę technik rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Komunikacja interpersonalna odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu różnic zdań i problemów między pracownikami szkoły. Poprawa umiejętności komunikacyjnych pozwoli nauczycielom i dyrektorom skutecznie radzić sobie z konfliktami, co przyczyni się do lepszej atmosfery w szkole.
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna jest niezwykle istotna w relacjach nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic. Szkolenie pomoże nauczycielom i dyrektorom rozwijać umiejętności słuchania, wyrażania swoich myśli i potrzeb oraz budowania zrozumienia. Poprawa komunikacji z uczniami i rodzicami przyczyni się do lepszej współpracy, większego zaangażowania rodziców w edukację dzieci i zwiększenia sukcesów uczniów.
Wykorzystanie potencjału osobistego w sytuacjach stresu
 • Szkolenie pozwoli nauczycielom i dyrektorom nauczyć się skutecznych technik i strategii radzenia sobie ze stresem. Opanowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem przyczyni się do lepszej równowagi emocjonalnej, zmniejszenia negatywnych skutków stresu i poprawy ogólnego samopoczucia.
 • Szkolenie pomoże nauczycielom i dyrektorom rozwinąć umiejętność utrzymania skupienia i koncentracji w sytuacjach stresowych. Praktykowanie technik zarządzania stresem pozwoli nauczycielom i dyrektorom utrzymać klarowność myśli i efektywnie podejmować decyzje, nawet w trudnych sytuacjach.
 • Skuteczne wykorzystanie potencjału osobistego w sytuacjach stresu przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy nauczycieli i dyrektorów. Opanowanie technik zarządzania stresem pozwoli uniknąć spadku produktywności i utrzymania wysokiej jakości wykonywanych obowiązków.
 • Szkolenie umożliwi nauczycielom i dyrektorom rozwinięcie swojego potencjału osobistego w sytuacjach stresu. Zdobędą umiejętności zarządzania emocjami, pozytywnego myślenia i nastawienia.

Sprawdź nasze materiały wideo związane z edukacją!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!


Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „CONCRET” - DNA w Biznesie - STRUCTOGRAM®

O nas

Akredytacja

Posiadamy  Akredytację Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty  oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Anna Urbańska

Pomysłodawczyni i założycielka Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „CONCRET”.

Swoją karierę zaczynała jako magister historii i 12-letnie doświadczenie w zawodzie nauczyciela i wychowawcy otworzyło jej drzwi do roli wykładowcy na wyższych uczelniach oraz kierownika studiów podyplomowych.

Nieustannie się rozwija, ukończyła 7 studiów podyplomowych i ma apetyt na więcej.

Jest jednym z nielicznych na świecie neurocoachów i autorką 10 książek oraz licznych kursów i programów edukacyjnych, w tym komiksu dla dzieci i młodzieży „Był sobie mózg”.

Jej pasją jest rozwój osobisty i odkrywanie potencjału ludzkiego, a misją szerzenie idei STRUCTOGRAMu – metodologii, która wykorzystując wiedzę o genetyce mózgu, pozwala skuteczniej się komunikować, uczyć oraz radzić sobie w relacjach ze sobą i innymi.

Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „CONCRET” - DNA w Biznesie - STRUCTOGRAM®

Ośrodek

Siedziba Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „CONCRET” mieści się w Grudziądzu przy ul. Mieszka I 7D, gdzie znajdują się 3 sale wykładowo-ćwiczeniowe, salka do zajęć on-line oraz gabinet do indywidualnych sesji coachingowych i psychoterapeutycznych.

Wszystkie sale są wyposażone w niezbędny sprzęt audio-wizualny i informatyczny oraz w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w tym:

 • tablice suchościeralne,
 • telewizory,
 • komputery,
 • kamery do przeprowadzania zajęć on-line.

Ośrodek zapewnia słuchaczom dostęp do literatury, materiałów, czasopism oraz wydawnictw zgodnych z zakresem kształcenia. Są opracowywane i wdrażane własne programy nauczania dla prowadzonego kształcenia. Programy nauczania uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii.

Sale pozwalają na pełną realizację zajęć zgodnie z założeniami programowymi. Mogą się tu odbywać wszystkie oferowane kursy i szkolenia.

Ośrodek posiada również pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym, kuchnią i pomieszczeniem sanitarnym. Wszystkie pomieszczenia zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dodatkowo korzystamy także z sal z konferencyjnych wynajmowanych w hotelach, w miejscach zamieszkania i działalności zawodowej klientów, dla których organizujemy nasze kursy i szkolenia. Wszystkie wynajmowane sale zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Misja

Organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz doskonalenia  zawodowego nauczycieli, konsultantów metodycznych, pedagogów, psychoterapeutów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, trenerów, lektorów oraz innych pracowników pedagogicznych oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!